Det er ikke svært,
når man kan det

“Byg­geri er ikke raket­videnskab. Byg­geri er – i bogstavelig for­stand – helt nede på jorden og afhænger af engageret styring, omhyg­gelig plan­læg­ning og en ind­sigt i alle de enkelt­dele, der til sam­men skaber et godt resultat.
Jeg har været bordet rundt som rådgiver, byg­her­re og entre­prenør. Den erfaring investerer jeg i 3L Entreprise A/S for at kunne tilbyde dig en bygge­proces båret af engagement og tro­værdighed. Sam­men kommer vi helt i mål.”

Lars Pedersen ingenioer

Lars Pedersen
Grundlægger af 3L Entreprise A/S
Ingeniør, Bac. Eng., adm. direktør, partner

 

 

 

 

Kunderne siger


 

AS KFI Holding

Peter Bank Madsen
Byggechef hos A/S KFI Holding
KFU Arkitekter og Konsulenter

Tillidsfuld og
nytænkende

Jeg har arbejdet sammen med Lars omkring opførelsen af nye supermarkeder og nogle ombygninger, hvor han har stået i spidsen for hoved- eller totalentrepriser – det har vel drejet sig om en 5-6 opgaver i det hele.

Detailbranchen er uhyre dynamisk, hver dag koster penge, og det gælder om at finde nogle samarbejdspartnere, man kan stole på. Det er en tillidssag at lægge ansvaret fra sig, og i den henseende har jeg gode erfaringer med Lars.

Lars har været tillidsfuld og nytænkende på opgaverne, og han forstår at bygge efter manualer, hvor konceptet skal følges ned i de mindste detaljer. Det afholder ham ikke fra at udfordre os på materialer og metoder, hvis det kan give et bedre slutresultat.

Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med Lars.


dansk supermarked

Per Lindqvist
Sektionschef, Sektion Sjælland
Dansk Supermarked Group

Dygtig til at
samarbejde

Et konstant tidspres omkring nybyggeri, ombygninger og nedetid er en helt naturlig del af dagligvarebranchen. Ikke mindst i Danmark, hvor konkurrencen er intens, og vi har mange butikker i forhold til befolkningstallet.

Det stiller krav om et professionelt og godt samarbejde, hvis man vil bevare sin lønsomhed, og her har jeg haft gode erfaringer med de projekter, jeg har gennemført med Lars på holdet. Han kan leve op til tidspresset og er dygtig til at samarbejde.

I mine øjne er Lars en meget pligtopfyldende partner med sans for at komme med realistiske og attraktive løsninger. Han kender vores branche og er også vedholdende, når det gælder kontakten med underleverandører.